VerzuimXpert

VerzuimXpert: een beproefd verzuimsysteem voor het beheersen van verzuimkosten

VerzuimXpert is een beproefd verzuimmanagementsysteem dat door werkgevers, dienstverleners en verzekeraars wordt ingezet om deze risico’s te beheersen.
De verzuimsoftware van Empirion is zeer compleet en al jarenlang getest als een van de besten in de markt. Met de Xpert Suite krijgt u naast een compleet verzuimsysteem de middelen om uw processen rondom verzuim, arbo en gezondheid optimaal uit te voeren en te besturen. De verzuimsoftware van Empirion kan dit als enige van de verzuimsystemen aan u bieden.

Hoge verzuimkosten liggen continu op de loer

Als werkgever wordt u blootgesteld aan de diverse risico’s die kunnen intreden als een van uw medewerkers ziek wordt. 

 U bent (financieel) verantwoordelijk voor:

 

  • medewerkers die zich vaker dan gemiddeld voor een korte periode ziekmelden; 
  • langdurig verzuim;
  • loonsancties indien u in de ogen van het UWV onvoldoende re-integratie inspanningen heeft verricht en het re-integratieverslag niet op orde is;
  • het mislopen van subsidie- en verhaalmogelijkheden;
  • de schadelast van (ex-)medewerkers die ziek zijn.

 

VerzuimXpert voor werkgevers

VerzuimXpert faciliteert het aanleggen en volgen van trajecten en ondersteunt alle relevante procedures in het kader van de Wet Verbetering Poortwachter en aanverwante wet- en regelgeving. Het systeem kan voor iedere, voor uw bedrijf relevante, rol worden ingericht. Met VerzuimXpert beschikt u steeds over de meest actuele documenten en procedurevoorschriften van het UWV en kunt u loonsancties voorkomen. Onze dienst faciliteert een waterdichte dossiervorming rondom uitgevoerde re-integratie inspanningen, die met een druk op de knop worden vertaald in een sluitend re-integratie verslag, dat voldoet aan de eisen van het UWV.

 

Met VerzuimXpert kunt u tevens uw eigen verzuim beleid vertalen in verzuimprotocollen. Het is mogelijk om documenten, formulieren, instructies en deadlines aan uit te voeren taken te  koppelen. Hierdoor is het mogelijk om processen centraal te monitoren en te bewaken. Bedrijven die het eigen regie model wensen te implementeren kunnen op deze wijze de verantwoordelijkheid voor verzuim in de lijn leggen zonder grip en overzicht te verliezen.

 

VerzuimXpert voor dienstverleners

Dienstverleners gebruiken onze oplossing tevens voor het vastleggen van dienstverleningscontracten. Iedere opdrachtgever weet hierdoor welke dienstverlening hij mag verwachten en welke budgetafspraken hier tegenover staan. Dienstverleners kiezen voor VerzuimXpert omdat met de flexibele inrichtingsmogelijkheden voor iedere opdrachtgever een maatkostuum kan worden aangemeten. Dit is mogelijk zonder kennis van het ontwikkelen van software of programmeren. Iedere verrichting is in beeld en kan worden afgestemd op de wensen van de opdrachtgever. Het resultaat is een tevreden klant.

 

VerzuimXpert voor verzekeraars

Verzekeraars gebruiken VerzuimXpert voor interventiebemiddeling.

 

 

VerzuimXpert