TeleXpert

Met TeleXpert wordt de verzuimsoftware van Empirion nog verder uitgebreid. Met de Xpert Suite krijgt u naast een compleet verzuimsysteem de middelen om uw processen rondom verzuim, arbo en gezondheid optimaal uit te voeren en te besturen. De verzuimsoftware van Empirion kan dit als enige van de verzuimsystemen aan u bieden.

 

De risico’s van een onvolledige verzuimadministratie

Veel bedrijven kunnen niet inhoudelijk controleren of ziekmeldingen op de juiste wijze door de hiervoor verantwoordelijke professionals worden geïnventariseerd. De manager is in veel gevallen verantwoordelijk voor de verzuiminventarisatie. Deze functionaris heeft op het moment dat de medewerker belt, niet altijd tijd om een ziekmelding consequent te inventariseren. Als de manager bezet is, wordt de ziekmelding vaak door een collega genoteerd waardoor het risico ontstaat dat de ziek- of betermeldingen niet in de relevante systemen worden geregistreerd.

 

Managers voelen zich vaak bezwaard om hun zieke medewerker te confronteren met vragenlijsten. Hierdoor ontstaat bijvoorbeeld het risico dat regres situaties niet worden gedetecteerd en dat u wellicht onnodig opdraait voor kosten die u op een derde had kunnen verhalen. Bovendien kan het voorkomen dat frequent- en kort-verzuimers niet of onvoldoende worden gescreend en dat uw kort verzuim hierdoor geleidelijk aan toeneemt. 

 

TeleXpert optimaliseert, integreert en verbindt door

TeleXpert optimaliseert uw bestaande proces van telefonisch ziek- en betermelden. Met onze oplossing is het mogelijk om, voor iedere medewerker die zich ziek meldt, automatisch de juiste vragenlijst te genereren. De vragenlijst wordt op basis van het verzuimprofiel van de melder dynamisch samengesteld. De vragen worden via een telefonisch keuzemenu aan uw medewerkers voorgelegd. 

 

Alle ziek- en betermeldingen kunnen op deze wijze op uniforme wijze worden geïnventariseerd. Bovendien wordt iedere melding automatisch gekoppeld aan de juiste verwerkingsprocedure. TeleXpert detecteert frequent-verzuimers en identificeert bedrijfsongevallen, vangnet- en regres situaties. Na de inventarisatie wordt de telefoonmelding gedigitaliseerd en aangeboden aan uw HR-, verzuim- of planningssysteem. Bovendien wordt de medewerker, na de inventarisatie, direct doorverbonden met zijn manager.

 

TeleXpert