RapportageXpert

Met RapportageXpert wordt de verzuimsoftware van Empirion nog verder uitgebreid. Met de Xpert Suite krijgt u naast een compleet verzuimsysteem de middelen om uw processen rondom verzuim, arbo en gezondheid optimaal uit te voeren en te besturen. De verzuimsoftware van Empirion kan dit als enige van de verzuimsystemen aan u bieden.

 

Meten is weten!

Verzuim- en bedrijfsgezondheidsanalyses zijn belangrijk om uw bedrijfsgezondheidsdoelstellingen te monitoren 

en te managen. Betrouwbare analyses helpen u om uw gezondheidsdoelstellingen richting te geven en om koersvast te blijven.

 

Stelt u zich eens voor dat u:

 

  • beschikt over een bedrijfsthermometer waarmee u de gezondheid van uw organisatie en uw medewerkers kunt meten;
  • zelf flexibel analyses kunt uitvoeren, zonder dat u kennis heeft van programmeren;
  • over de mogelijkheid beschikt om lifestyle-, verzuim- en HR-gegevens gecombineerd te gebruiken voor analysedoeleinden. 

 

Dromen zijn geen bedrog

Met RapportageXpert beschikt u over een zeer flexibele tool waarmee u, aan de hand van meetwaarden en dimensies, gegevens kunt analyseren. 

Een meetwaarde is een formule waarmee een berekening of telling wordt uitgevoerd. Voorbeelden van meetwaardes zijn het verzuimpercentage, het aantal frequent-verzuimers en het aantal contactmomenten. Een dimensie is een manier om een dwarsdoorsnede in een telling of berekening te maken. U kunt hierbij denken aan leeftijdscategorie, geslacht, afdeling, functiegroep of tijd (jaar, kwartaal, maand, week, dag). In een datawarehouse kunnen meetwaarden met elkaar in relatie worden gebracht. Als u bijvoorbeeld de meetwaarden “contactmomenten” en “verzuimpercentage” met elkaar verbindt, is het mogelijk om vast te stellen of contactmomenten van invloed zijn op het verzuimpercentage. Zo eenvoudig werkt RapportageXpert.

 

RapportageXpert