ProcesXpert

Met ProcesXpert wordt de verzuimsoftware van Empirion nog verder uitgebreid. Met de Xpert Suite krijgt u naast een compleet verzuimsysteem de middelen om uw processen rondom verzuim, arbo en gezondheid optimaal uit te voeren en te besturen. De verzuimsoftware van Empirion kan dit als enige van de verzuimsystemen aan u bieden.

 

Ziet u door de bomen van regelgeving en UWV-procedures het bos niet meer?

Verzuim- en preventieprocedures zijn vaak kennisintensief, omdat ze gebonden zijn aan privacy- en arbeidswetgeving. De wet- en regelgeving verandert waardoor het een opgave kan zijn om de kennis van alle professionals up-to-date te houden. De snel veranderende procedures van het UVW, waarmee uw professionals rekening dienen te houden, maken deze uitdaging op het gebied van kennismanagement compleet. Indien u kennisintensieve processen centraal wilt kunnen aansturen en geüniformeerd wenst uit te voeren biedt ProcesXpert een passende oplossing.

 

De kracht van beslisbomen

Met ProcesXpert worden diverse functies ‘’wizard-gestuurd’’ geautomatiseerd met behulp van interactieve beslisbomen. Dit betekent dat een gebruiker stapsgewijs, aan de hand van een vraag-antwoord-procedure, door een administratie- of re-integratieactiviteit wordt geleid.

 

ProcesXpert biedt o.a. wizard-gestuurde oplossingen voor:

 

  • Registreren van ziekmeldingen;
  • Het uitvoeren van verplichte WVP taken;
  • Het uitvoeren van contactmomenten;
  • Het voeren van frequent-verzuimgesprekken;
  • Het opstellen van UWV documenten.

 

 

 

ProcesXpert