PreventieXpert

Voorkomen is beter dan genezen…

Bedrijven besteden steeds meer aandacht aan preventie. Duurzame inzetbaarheid van arbeidskrachten is nodig om de kosten van vergrijzing op te vangen en om voorziene structurele tekorten op de arbeidsmarkt te verminderen. Daarnaast is dit nodig om het innoverend en mentaal vermogen van de beroepsbevolking optimaal te benutten en om het draagvlak voor de sociale zekerheid op peil te houden. Bovendien impliceert een goede gezondheid van de bevolking minder uitgaven voor zorg.

 

De gezondheid van mensen is niet alleen van invloed op hun arbeidsdeelname. Omgekeerd kunnen aspecten van de arbeid ook (positieve en negatieve) effecten hebben op de (fysieke en psychische) gezondheid. Daarmee is preventiebeleid van het grootste belang voor een goede gezondheid van werknemers, en om zoveel mogelijk mensen voor de arbeidsmarkt te behouden. 

 

Preventiebeleid in organisaties omvat alle vormen van bedrijfsbeleid die de gezondheid, en daarmee de inzetbaarheid, van werknemers bewaken en bevorderen. Dat zijn: work ability (het fysieke, psychische en sociale arbeidsvermogen), employability (het vermogen om productief en belonend werk te vinden) en vitality (energie en motivatie). Preventiebeleid omvat in het verlengde daarvan gezondheidsmanagement (Arbo-, verzuim- en re-integratiebeleid), dat tevens onderdelen van HRM-beleid en van leefstijlbeleid kan bevatten.

 

Preventief aan de slag!

PreventieXpert faciliteert bedrijfsartsen en preventiemedewerkers in het uitvoeren van bedrijfsgezondheidscampagnes. Met onze softwareoplossing kunnen groepstrajecten voor specifiek te selecteren medewerkers worden geïnitieerd en gevolgd. U kunt hierbij denken aan:

 

  1. Lifestyle campagnes, bijvoorbeeld programma’s voor gewichtsbeheersing en campagnes gericht op het stoppen met roken;
  2. Campagnes voor het opvolgen van prikaccidenten of incidenten waarbij bijvoorbeeld psychologische begeleiding van een groep medewerkers gewenst is;
  3. Campagnes gericht op verzuimpreventie: groepstrajecten waarin (kandidaat) frequent-verzuimers worden geïnformeerd over de jaarlijkse kosten van frequent verzuim;
  4. Iedere denkbare campagne waarbij u een verzameling van uit te voeren activiteiten en daaraan gerelateerde formulieren aan een groep medewerkers wenst te koppelen.

 

Met PreventieXpert kunt u ook de effecten van uw campagnes meten. Zo is het onder andere mogelijk om een bedrijfsfitnesscampagne te starten en de resultaten hiervan te volgen. U kunt dan bijvoorbeeld de ontwikkeling van de conditie, BMI en bloeddruk van deelnemers volgen.

PreventieXpert kan tevens worden ingezet voor het automatisch starten van campagnes. Zo kunt u bijvoorbeeld frequent-verzuimers een aantal dagen voorafgaand aan een spreekuur een vragenlijst e-mailen. U kunt ook instellen dat iedere medewerker 1 keer per jaar automatisch wordt uitgenodigd voor deelname aan een preventief medisch onderzoek.

 

Met PreventieXpert wordt de verzuimsoftware van Empirion nog verder uitgebreid. Met de Xpert Suite krijgt u naast een compleet verzuimsysteem de middelen om uw processen rondom verzuim, arbo en gezondheid optimaal uit te voeren en te besturen. De verzuimsoftware van Empirion kan dit als enige van de verzuimsystemen aan u bieden.

PreventieXpert