ArboXpert

Gecertificeerde arbodienst inschakelen of zelf een bedrijfsarts inhuren

Door de steeds grotere verantwoordelijkheid van werkgevers bij ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vond de wetgever het niet meer gepast werkgevers te binden aan contracten met gecertificeerde arbodiensten. Mede ook door de krachtigere invulling van de preventietaken hebben werkgevers vanaf 1 juli 2005 meer ruimte gekregen voor de invulling van hun arbobeleid. 

 

Zo is een werkgever - onder voorwaarden - niet langer verplicht een contract af te sluiten met een arbodienst, maar heeft deze ook de mogelijkheid zijn arbobeleid zelf uit te voeren, of slechts onderdelen te contracteren van de zaken die hij voorheen verplicht was in te kopen bij een arbodienst. 

 

Voor de verzuimbegeleiding is wel voorgeschreven dat de werknemer toegang heeft tot een bedrijfsarts, en dat de werkgever voor de toetsing van de Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E) minimaal een van de vier in de Arbowet genoemde gecertificeerde deskundigen in huis heeft of een contract heeft gesloten met een van deze deskundigen (bedrijfsarts, Arbeid- en Organisatiedeskundige, veiligheidskundige of arbeidshygiënist). 

 

Met ArboXpert kan iedere bedrijfsarts direct aan de slag!

Steeds meer werkgevers huren een zelfstandige bedrijfsarts in of hebben een bedrijfsarts in dienst. ArboXpert assisteert uw bedrijfsartsen bij:

 

  • het verzorgen van laagdrempelig medisch advies aan medewerkers via een spreekuur en het opstellen van verslagen;
  • de begeleiding en re-integratie van zieke medewerkers (sociaal-medische begeleiding);
  • het creëren van alle medische documenten voor verslaglegging naar het UWV (alle bekende gegevens worden automatisch ingevuld waardoor de administratieve rompslomp aanzienlijk vermindert);
  • advisering over specifieke maatregelen rondom arbeid en gezondheid, afgestemd op de individuele situatie van de werknemer (bijv. over aanpassingen op de werkplek of tijdelijke aanpassing van de taken);
  • het uitvoeren en monitoren van preventieve maatregelen ter vermijding van ziekte;
  • het uitvoeren en bewaken van maatregelen om de arbeidsomstandigheden gezonder te maken. Een voorbeeld is de bijdrage aan het maken van een Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E) en bijbehorend plan van aanpak;
  • het samenwerken met casemanagers door het delen van informatie in het centrale (maar in autorisatiedelen gesplitste) dossier;
  • het monitoren van het re-integratie dossier;
  • het volgen en, indien gewenst, implementeren van kwaliteitsrichtlijnen als STECR (Stichting Expertise Centrum Re-integratie).

 

Met ArboXpert wordt de verzuimsoftware van Empirion nog verder uitgebreid. Met de Xpert Suite krijgt u naast een compleet verzuimsysteem de middelen om uw processen rondom verzuim, arbo en gezondheid optimaal uit te voeren en te besturen. De verzuimsoftware van Empirion kan dit als enige van de verzuimsystemen aan u bieden.

ArboXpert