AgendaXpert

AgendaXpert is één van de nieuwste applicaties toegevoegd aan de Xpert Suite van Empirion. Natuurlijk bevat VerzuimXpert reeds een zeer complete agendafunctionaliteit waarmee eenvoudig artsen ingepland kunnen worden.

 

Met AgendaXpert wordt het beheer van agenda’s van (bedrijfs)artsen verder versimpeld en nog efficiënter gemaakt. Het combineert de kracht van ArboXpert van Empirion met het gemak van een intelligente agenda voor artsen.

 

Door de uitgebreide functionaliteit is deze applicatie zowel interessant voor de ZZP bedrijfsarts die verschillende klanten de mogelijkheid wil geven efficiënt spreekuurverzoeken te doen, als de grote werkgeverorganisatie die de bezettingsgraad en inzet van de bedrijfsartsen wil optimaliseren.

 

Met AgendaXpert krijgen planbureaus of secretariële organisaties de mogelijkheid om:

 

 • Aan te geven welke arts wanneer beschikbaar is
 • Te bewaken dat niet te kort van tevoren plotseling afspraken verwijderd worden of dat afspraken dubbel gepland worden
 • Managementinformatie op te vragen over bezettingsgraad van artsen en realisatie vs. planning
 • Facturatieoverzichten over uitgevoerde afspraken (incl. specificatie van eventuele no-shows) op te vragen.

 

Artsen krijgen:

 

 • 1 plek waar alle afspraken voor alle medewerkers gepland zijn
 • Nooit verkeerd gevulde agenda’s (overlappende afspraken, gaten tussen afspraken, afspraken achter elkaar op verschillende locaties)
 • De mogelijkheid om vanuit de agenda direct spreekuurverslagen op te stellen die automatisch in de dossiers worden bewaard.

 

Casemanagers of leidinggevenden krijgen:

 

 • De mogelijkheid om zelf direct terug te zien wanneer een medewerker op spreekuur kan verschijnen: geen lange wachttijden meer
 • Automatisch gegenereerde correspondentie (post, mail, etc.) voor medewerker omtrent spreekuur
 • Mogelijkheid om te kiezen voor een afspraak zo snel mogelijk (planningsvoorstellen) of een afspraak zo dicht bij mogelijk (postcode controles)
 • Automatische sturing richting dezelfde arts voor dezelfde medewerker

 

Hiermee wordt een totaaloplossing geboden waarmee het totale proces rondom verzoeken tot, inplannen van en uitvoeren van spreekuren optimaal ondersteund wordt.

 

Interesse? Neem contact met ons op via 073-6159950 en vraag naar uw accountmanager of de afdeling Sales.

 

Met AgendaXpert wordt de verzuimsoftware van Empirion nog verder uitgebreid. Met de Xpert Suite krijgt u naast een compleet verzuimsysteem de middelen om uw processen rondom verzuim, arbo en gezondheid optimaal uit te voeren en te besturen. De verzuimsoftware van Empirion kan dit als enige van de verzuimsystemen aan u bieden.

AgendaXpert