Nieuwsberichten

NoRisk geautomatiseerd uitvragen in VerzuimXpert

In samenwerking met de Parnassia Groep gaat Empirion de No Risk uitvraag geautomatiseerd ondersteunen vanuit VerzuimXpert. Het gehele No Risk proces van uitvragen, rappelleren, aanvragen en administreren wordt hiermee gedigitaliseerd, waarmee de HR belasting aanzienlijk minder is en alle vangnetgelden optimaal benut worden binnen de kaders van de wetgeving omtrent bescherming van persoonsgegevens en sociale zekerheid.

 

Uit onderzoek blijkt dat veel werkgevers onvoldoende gebruik maken een vangnetuitkering bij ziekte en arbeids­ongeschiktheid, ook wel de No Risk polis genoemd. Bij een steekproef onder 180.000 medewerkers blijkt dat slecht 10% van de No Risk medewerkers geregistreerd staat. Bij een verzuimsituatie wordt niet gesignaleerd of de mede­werker een No Risker is en er gebruikt gemaakt kan worden van een vangnet uitkering. In de praktijk gaat het hier jaarlijks om miljoenen aan misgelopen gelden.  

 

De No Risk-status uitvragen bij medewerkers is een enorm arbeidsintensief proces waarbij goed opgelet moet worden wat wel en niet gevraagd mag worden. Het rappelleren van de medewerker om te reageren is dus behoorlijk intensief. Daarnaast is er een groot risico dat vragen gesteld worden aangaande de oorzaak van de No Risk-status, die niet in lijn zijn met de richtsnoeren van de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

De Parnassia Groep werkt al jaren met VerzuimXpert van Empirion en onderkent als geen ander het belang van een volledige en zorgvuldige No Risk administratie. De No Risk administratie wordt al jaren nauwgezet bijgehouden in VerzuimXpert waarbij ook het signaleren op vangnet goed geregeld is. “Het juist, zorgvuldig en tijdig uitvragen vergt heel veel tijd en zorg.” zegt Ernst Smit – manager personeels- en salarisadministratie van de Parnassia Groep.

 

In co-creatie met Empirion wordt het No Risk uitvraagproces geautomatiseerd in de module ControlXpert. Wanneer een zieke medewerker korter dan 5 jaar in dienst is en zijn No Risk-status is onbekend wordt automatisch een digitale No Risk uitvraag gestart. ControlXpert maakt automatisch een inschatting op een mogelijk No Risk-status. Daarna meldt het systeem de casus bij het UWV. ControlXpert biedt ook de mogelijk om een initiële uitvraag te doen bij indiensttreding en een groepsuitvraag bij bijvoorbeeld de overname van een bedrijf.

 

Diederik Benders – Directeur Sales en Operations van Empirion: “Onze missie is om administratieve processen zoveel mogelijk te automatiseren, zodat de tijd volledig besteed kan worden aan de optimale begeleiding van verzuimende of dreigend verzuimende medewerkers. Met ControlXpert zorgen we ervoor dat complexe wet- & regelgeving eenvoudig geïntegreerd wordt in de reguliere verzuim­management­processen. Met de automatische vangnetsignalering en de ondersteuning bij de financiële processen vanuit ControlXpert, is de geautomatiseerde en compliant No Risk-uitvraag dan ook een logische toevoeging hierop.“

 

Over Parnassia Groep

 

Ruim 10.000 collega’s van Parnassia Groep zet zich met hart en ziel in om hulp te bieden aan mensen met psychische problematiek. Met de patiënt kijken wij welke hulp noodzakelijk is, de eigen kracht van de patiënt en welke specifieke bijdrage wij kunnen leveren. We bieden onze hulp zo vroeg en dichtbij, zo licht en kort als mogelijk. Waar nodig intensiever, zwaarder en langduriger. Zodat zij zelf en in balans met hun omgeving vorm kunnen geven aan hun leven, niet meer of zo min mogelijk belemmerd door psychische problemen.

Voor meer informatie kunt u bellen met Empirion telefoon 073-6159950