Volledige ondersteuning van arbodienstverlening door Prima!

Probleemstelling

 

Prima! Arbo & Verzuim was op zoek naar een systeem waarmee de bedrijfsprocessen rondom verzuimbegeleiding en arbodienstverlening ondersteund konden worden. Daarbij was het uitgangspunt dat er een portal beschikbaar gesteld kon worden aan haar klanten en dat er gefactureerd kon worden op basis van de dienstverleningscontracten die zijn vastgelegd in het systeem.

 

Oplossing

 

Empirion heeft in opdracht van de eigenaar van Prima! Arbo & Verzuim de implementatie van VerzuimXpert uitgevoerd. Deze implementatie bestond uit het inrichten van VerzuimXpert op basis van de gewenste werkprocessen. Hieronder viel het inrichten van verzuimprotocollen, contractmanagement inclusief facturatie en ArboXpert en het aansluiten van de klanten van Prima! Arbo & Verzuim.

 

Resultaat

 

Binnen twee weken was de Xpert Suite volledig ingericht, getest en in gebruik genomen. Op dit moment werken klanten van Prima! Arbo & Verzuim, casemanagers en bedrijfsartsen met het systeem. Daarbij kunnen klanten met verschillende rollen inloggen in VerzuimXpert. Afhankelijk van de dienstverlening die wordt afgenomen krijgt een klant meer of minder eigen taken. De flexibele verzuimsoftware wordt gebruikt voor het uitvoeren van alle taken, het inplannen van artsen, het vastleggen van verrichtingen en het factureren van abonnementen en deze verrichtingen. Hierbij verloopt ook alle communicatie tussen gebruikers via VerzuimXpert en wordt een volledig dossier opgebouwd.

 

Uitgebreide beschrijving

 

In samenwerking met Prima! Arbo & Verzuim is een stappenplan opgesteld om VerzuimXpert te implementeren binnen de eigen organisatie en voor de klanten van Prima! Arbo & Verzuim.

 

Bij de implementatie is ervoor gekozen om de interface van VerzuimXpert aan te passen zodat deze goed aansluit bij de website van Prima! Arbo & Verzuim. Klanten kunnen via de website inloggen in de verzuimapplicatie. Zij kunnen daar verzuim melden, de belangrijkste taken uitvoeren en het dossier van een medewerker raadplegen.

 

Casemanagers gebruiken het systeem om de klanten optimaal te kunnen ondersteunen bij verzuimvraagstukken. Bedrijfsartsen leggen hun spreekuurverslagen vast met het verzuimsysteem. De werkgever wordt via een automatische mail op de hoogte gesteld van het feit dat er een verslag is gemaakt voor één van haar medewerkers. Afhankelijk van de gekozen dienstverlening worden abonnementsfacturen en verrichtingsfacturen door het systeem gegenereerd.

 

Het beheer van VerzuimXpert vindt plaats bij Prima! Arbo & Verzuim zelf. Dat betekent dat alle wijzigingen in de inrichting en autorisatie door Prima! zelf worden gedaan. Wanneer dat nodig is kan worden teruggevallen op de afdeling Support van Empirion, die 24x7 klaar staat voor haar klanten. Voor het aanmaken van medewerkers en dienstverbanden wordt gebruik gemaakt van de standaard importmogelijkheden die VerzuimXpert biedt.

 

Voor meer informatie: http://www.prima-arboenverzuim.nl

 

Volledige ondersteuning van arbodienstverlening door Prima!