Parnassia Groep harmoniseert gezondheidsbeleid

Probleemstelling

Parnassia Groep heeft in korte tijd, door fusies en overnames, een groei doorgemaakt van 3.000 naar 8.000 medewerkers.

Dit vergde een kostenbewuste harmonisatie van beleid op het gebied van verzuimmanagement, arbodienstverlening en gezondheidsmanagement. Een adequate en flexibele verzuimapplicatie diende deze harmonisatie te faciliteren. Empirion is gevraagd deze verzuimapplicatie te leveren en mee te denken in de operationalisatie van het nieuwe beleid.

 

Oplossing

Empirion heeft samen met Parnassia Groep het beleid vertaald naar een operationele werkwijze. De volledige informatievoorziening is daarna met behulp van VerzuimXpert, ArboXpert, RapportageXpert en andere modules uit de Xpert Suite hierop ingericht. Er is een centrale training / roadshow voor ruim 500 leidinggevenden verzorgd waarbij het nieuwe beleid van Parnassia Groep en de verzuimsoftware van Empirion zijn toegelicht.

 

Resultaat

De harmonisatie van het beleid bij het samenvoegen van de verschillende zorgbedrijven is succesvol verlopen. Het verzuim is fors teruggedrongen. Leidinggevenden, HR-adviseurs, salarisadministratie, arbomedewerkers en bedrijfsartsen werken in VerzuimXpert samen volgens het geharmoniseerde beleid, waarbij het “Eigen Regie”-model centraal staat.

 

Uitgebreide beschrijving

De werkprocessen van Parnassia Groep rondom verzuim, Arbo en gezondheid dienden herijkt en herontworpen te worden. Zowel op strategisch, tactisch als operationeel niveau werden doelstellingen getoetst en aangescherpt.

 

Empirion richtte zich vanaf het begin op de volgende twee onderwerpen: enerzijds de vertaling van de beleidsdoelstellingen naar een passende werkwijze en de hierbij benodigde informatievoorziening, en anderzijds de implementatie en uitrol van de modules van de Xpert Suite (VerzuimXpert, ArboXpert en RapportageXpert) binnen Parnassia Groep, waarbij deze modules optimaal geïntegreerd zijn in de gegevenshuishouding (eerst Raet Beaufort, later SAP HR) van Parnassia Groep.

 

De ruim 500 leidinggevenden van Parnassia Groep zijn in een conferentiecentrum getraind in het nieuwe beleid en het gebruik van VerzuimXpert. Deze training werd verzorgd door trainers van Empirion en door HR-medewerkers van de Parnassia Groep.

 

De harmonisatie van het beleid bij het samenvoegen van de verschillende zorgbedrijven is succesvol verlopen. Door de nauwe samenwerking tussen Parnassia Groep en Empirion en de inzet van de Xpert Suite is het verzuim is fors teruggedrongen. 

 

Parnassia Groep gebruikt de verzuimsoftware van Empirion dus in zeer complete vorm. Met de Xpert Suite krijgen zij naast een compleet verzuimsysteem de middelen om de processen rondom verzuim, arbo en gezondheid optimaal uit te voeren en te besturen. De verzuimsoftware van Empirion kan dit als enige van de verzuimsystemen bieden.

 

Parnassia Groep harmoniseert gezondheidsbeleid