Holland Casino implementeert eigen regie model

Holland Casino plaatst leidinggevenden in centrale positie in uitvoering verzuimproces.

 

Probleemstelling

Holland Casino wilde een reorganisatie van de arbodienstverlening en het verzuimbegeleidingsproces doorvoeren, waarbij de leidinggevende meer centraal staat in het uitvoeringsproces. De informatievoorziening van Holland Casino bood hiervoor nog onvoldoende mogelijkheden.

 

Oplossing

Empirion heeft de volledige informatievoorziening van Holland Casino met behulp van VerzuimXpert, ArboXpert, RapportageXpert en andere modules uit de Xpert Suite, ingericht voor deze nieuwe werkwijze. Wij hebben, als adviseur, kennis- en netwerkpartner, Holland Casino ondersteund in de te maken keuzes in het inrichten van de werkwijze en de benodigde serviceorganisatie.

 

Resultaat

Ruim 600 leidinggevenden en de volledige interne arbo-organisatie van Holland Casino gebruiken nu de softwareoplossing VerzuimXpert volgens de nieuwe werkwijze. Deze vernieuwde werkwijze heeft geleid tot een forse kostenbesparing in het uitvoeringsproces en in de verzuimkosten van Holland Casino. Empirion heeft dit project uitgevoerd binnen de gestelde planning en zonder overschrijding van het budget.

  

Uitgebreide beschrijving

De werkprocessen rondom verzuim, Arbo en gezondheid dienden herijkt en herontworpen te worden. Zowel op strategisch, tactisch als operationeel niveau werden doelstellingen getoetst en aangescherpt. Het gekozen Service Delivery Model van HC was hierbij leidend voor de inrichting van de werkprocessen.

 

Empirion pakte vanaf het begin twee onderdelen op: enerzijds de vertaling van de beleidsdoelstellingen naar een passende werkwijze en de hierbij benodigde informatievoorziening, en anderzijds de implementatie en uitrol van de modules van de Xpert Suite (VerzuimXpert, ArboXpert, RapportageXpert, PreventieXpert en IntelligenceXpert) binnen HC. De modules van Xpert Suite werden hierbij optimaal geïntegreerd in de gegevenshuishouding (SAP HR en Microsoft BI) van HC.

 

Aan de hand van de bedrijfsstrategie werd een match gemaakt tussen business doelstellingen, operationele werkprocessen en stuurinformatiebehoefte. Deze match werd vertaald naar een ingerichte informatievoorziening en tegelijkertijd werd het vernieuwde service- & beheerproces gedefinieerd.

 

Het resultaat van de gezamenlijke inspanningen van Empirion en HC is dat de ruim 600 leidinggevenden van HC, de HR adviseurs, de interne arbodienst en de externe providers, nu op kostenefficiënte wijze samen werken aan het verlagen van het verzuim en het vergroten van de inzetbaarheid van de medewerkers van HC. Daarin worden zij ondersteund door een adequate informatievoorziening en een goed ingerichte serviceorganisatie. De leidinggevenden worden hierbij volledig in hun regiefunctie ondersteund, niet alleen vanuit de informatievoorziening, maar ook vanuit de kennis en kunde van de interne en externe adviseurs.

 

Holland Casino implementeert eigen regie model