TU Delft integreert VerzuimXpert

Probleemstelling

TU Delft wil het bestaande maar verouderde Arbo-systeem, dat gebruikt wordt ter ondersteuning van de bedrijfsartsen, vervangen door een systeem dat alle verzuimprocessen adequaat ondersteunt en tevens als centraal communicatietool moet fungeren tussen de verschillende gebruikersgroepen van TU Delft.

 

Oplossing

Empirion heeft in opdracht van het hoofd VGWM (Veiligheid, Gezondheid, Welzijn en Milieu) en in samenwerking met het Shared Server Centre ICT van TU Delft projectmatig de implementatie van VerzuimXpert uitgevoerd. De implementatie bestond uit de inrichting van VerzuimXpert op basis van de gewenste werkprocessen, diverse koppelingen met het HR-systeem (PeopleSoft), de gegevensconversie vanuit het bestaande verzuimsysteem en de koppeling met Net-id, het standaard authenticatiemechanisme bij TU Delft.

 

Resultaat

Na afronding van de tweede fase zullen ruim 800 leidinggevenden, bedrijfsartsen, HR- en Arbo-adviseurs van de TU Delft werken met VerzuimXpert, waarbij het “Eigen Regie”-model centraal staat. De verzuimapplicatie wordt gebruikt voor het uitvoeren van de verzuimtaken, waarbij tevens alle communicatie tussen de gebruikers via VerzuimXpert loopt. Op het gebied van gegevensuitwisseling en toegangsautorisatie is VerzuimXpert volledig geïntegreerd in de systeeminfrastructuur van TU Delft en het systeem voldoet uiteraard aan de gestelde beveiligingseisen. 

 

Uitgebreide beschrijving

Aanleiding voor TU Delft voor de selectie van een nieuw verzuimsysteem was het feit dat de bestaande Arbo-applicatie zowel technisch als functioneel sterk was verouderd. In samenwerking met TU Delft is het plan van aanpak opgesteld en is geïnventariseerd welke koppelingen gemaakt moesten worden met de softwareapplicaties van Empirion. 

 

De modules van Empirion kunnen moeiteloos gekoppeld worden aan andere systemen. Ook bij TU Delft is zonder problemen deze koppeling gemaakt, en zijn, vanuit PeopleSoft, historische dienstverband- en verzuimgegevens tot 10 jaar terug geconverteerd naar VerzuimXpert. Daarnaast zijn de lopende verzuimtrajecten en verzuimdossiers overgezet. 

 

Sinds april 2012 wordt VerzuimXpert gebruikt door bedrijfsartsen, HR- en Arboadviseurs, en managementassistentes (t.b.v. ziek- en betermeldingen) bij TU Delft. Inmiddels zijn de voorbereidingen voor de tweede fase in volle gang. Dan wordt VerzuimXpert in gebruik genomen door alle 800 leidinggevenden bij TU Delft, en krijgen zij de beschikking over de manager-interface met dashboardfunctionaliteit. 

 

TU Delft integreert VerzuimXpert