Onze kernwaarden

Klantgericht

De klant staat bij Empirion centraal. De ontwikkeling van onze diensten en software worden nauw afgestemd met de wensen van onze klanten. Als klant bent u onze belangrijkste gesprekspartner in het bepalen van onze strategische ontwikkelagenda.

 

Betrouwbaar

Openheid, eerlijkheid en duurzaamheid vormen het fundament van iedere relatie die wij aangaan. In de relatie met onze klanten zijn wij continu op zoek naar een win-win situatie met respect voor elkaars belangen.

 

Kwaliteitsbewust

Om een duurzame samenwerking met grote toegevoegde waarde voor onze klanten aan te kunnen gaan, is kwaliteit van essentieel belang. Dit betekent dat we intern doelgericht aandacht besteden aan de verandering van attitude, werkwijze, cultuur en stijl van werken. Hierdoor wordt de competentie van onze medewerkers vergroot én hun functioneren in hun omgeving verbeterd: daadwerkelijk veranderd gedrag in de praktijk.

 

Grensverleggende resultaten

Voortdurend stimuleren wij onszelf en onze klanten tot verdere ontplooiing en het optimaal gebruik maken van kansen en mogelijkheden. Strevend naar perfectie in de wetenschap dat niemand ooit perfect zal zijn. Dat doen wij vanuit het inzicht dat alleen vanuit passie en overtuiging innovatieve ideeën tot wasdom kunnen komen. Het vraagt bovendien om een organisatie met een sterk lerend vermogen.

 

Persoonlijk succes

Wij willen een cultuur bieden waarin mensen zich kunnen ontplooien en het beste uit zichzelf kunnen halen. Daarvoor is zelfvertrouwen onontbeerlijk. Zelfvertrouwen groeit vooral als je in staat bent persoonlijke successen te behalen en die ook als zodanig te ervaren. Een belangrijke voorwaarde voor succes die wij bieden, is het maken van heldere afspraken, over zowel persoonlijke als zakelijke resultaten.

 

Samen werken

Vooral door samen werken krijgen de kernwaarden klantgerichtheid, betrouwbaarheid, kwaliteitsbewustzijn, persoonlijk succes en grensverleggende resultaten hun echte betekenis. Dan voelt het teamresultaat als een persoonlijk succes. Samen werken is je ook bekommeren om de bijdrage van de ander.

 

Wij streven ernaar om op alle gebieden in onze bedrijfsvoering onze kernwaarden actief toe te passen. 

Onze kernwaarden