Inzetten PMO wordt stuk eenvoudiger

Met het tekenen van een partnerovereenkomst slaan Empirion en SKB de handen ineen om het inzetten van PMO’s een stuk eenvoudiger te maken. Want voorkomen blijft beter dan genezen, of het nu gaat om het voorkomen van burn-out of om medewerkers duurzaam inzetbaar te houden.

 

skb

Van Links naar rechts: Robert van Gils (Empirion), Roel van der Sanden (Empirion), Diederik Benders (Empirion), Lyan Dijkstra (SKB) en Erik de Kimpe (SKB).

 

Hoe gaat dit in zijn werk?

 

Ben je als organisatie aangesloten bij Empirion? Dan kun je nu eenvoudig een PMO uitvoeren, vanuit de Xpert Suite (het bedrijfsgezondheidsplatform van Empirion). Medewerkers worden vanuit hier uitgenodigd voor een PMO dat aansluit bij hun werkomstandigheden, met de vragenlijsten van SKB. Meteen na het invullen ontvangen de medewerkers een terugkoppeling van hun resultaten in een persoonlijk adviesrapport. Dit rapport wordt automatisch ook gearchiveerd in het medisch dossier zodat de bedrijfsarts deze kan raadplegen. Tevens kan de medewerker meteen een afspraak inplannen in de agenda van de bedrijfsarts.


Met deze werkwijze worden de barrières geslecht en kun je als organisatie echt werk maken van preventie!

 

SKB is een onderzoeks- en adviesbureau, gespecialiseerd in medewerkersonderzoek. Hiermee geven wij organisaties inzicht in hoe ze op thema’s als psychosociale arbeidsbelasting (“werkdruk”), gezondheid, duurzame inzetbaarheid en medewerkerstevredenheid kunnen verbeteren. SKB werkt ruim 25 jaar voor organisaties in vrijwel alle economische sectoren, zoals zorg, overheid, industrie en zakelijke dienstverlening.

 

Neem voor meer informatie contact op met Robert van Gils via 06 46119928 of robert.gils@empirion.nl.

 

NoRisk geautomatiseerd uitvragen in VerzuimXpert

In samenwerking met de Parnassia Groep gaat Empirion de No Risk uitvraag geautomatiseerd ondersteunen vanuit VerzuimXpert. Het gehele No Risk proces van uitvragen, rappelleren, aanvragen en administreren wordt hiermee gedigitaliseerd, waarmee de HR belasting aanzienlijk minder is en alle vangnetgelden optimaal benut worden binnen de kaders van de wetgeving omtrent bescherming van persoonsgegevens en sociale zekerheid.

 

Uit onderzoek blijkt dat veel werkgevers onvoldoende gebruik maken een vangnetuitkering bij ziekte en arbeids­ongeschiktheid, ook wel de No Risk polis genoemd. Bij een steekproef onder 180.000 medewerkers blijkt dat slecht 10% van de No Risk medewerkers geregistreerd staat. Bij een verzuimsituatie wordt niet gesignaleerd of de mede­werker een No Risker is en er gebruikt gemaakt kan worden van een vangnet uitkering. In de praktijk gaat het hier jaarlijks om miljoenen aan misgelopen gelden.  

 

De No Risk-status uitvragen bij medewerkers is een enorm arbeidsintensief proces waarbij goed opgelet moet worden wat wel en niet gevraagd mag worden. Het rappelleren van de medewerker om te reageren is dus behoorlijk intensief. Daarnaast is er een groot risico dat vragen gesteld worden aangaande de oorzaak van de No Risk-status, die niet in lijn zijn met de richtsnoeren van de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

De Parnassia Groep werkt al jaren met VerzuimXpert van Empirion en onderkent als geen ander het belang van een volledige en zorgvuldige No Risk administratie. De No Risk administratie wordt al jaren nauwgezet bijgehouden in VerzuimXpert waarbij ook het signaleren op vangnet goed geregeld is. “Het juist, zorgvuldig en tijdig uitvragen vergt heel veel tijd en zorg.” zegt Ernst Smit – manager personeels- en salarisadministratie van de Parnassia Groep.

 

In co-creatie met Empirion wordt het No Risk uitvraagproces geautomatiseerd in de module ControlXpert. Wanneer een zieke medewerker korter dan 5 jaar in dienst is en zijn No Risk-status is onbekend wordt automatisch een digitale No Risk uitvraag gestart. ControlXpert maakt automatisch een inschatting op een mogelijk No Risk-status. Daarna meldt het systeem de casus bij het UWV. ControlXpert biedt ook de mogelijk om een initiële uitvraag te doen bij indiensttreding en een groepsuitvraag bij bijvoorbeeld de overname van een bedrijf.

 

Diederik Benders – Directeur Sales en Operations van Empirion: “Onze missie is om administratieve processen zoveel mogelijk te automatiseren, zodat de tijd volledig besteed kan worden aan de optimale begeleiding van verzuimende of dreigend verzuimende medewerkers. Met ControlXpert zorgen we ervoor dat complexe wet- & regelgeving eenvoudig geïntegreerd wordt in de reguliere verzuim­management­processen. Met de automatische vangnetsignalering en de ondersteuning bij de financiële processen vanuit ControlXpert, is de geautomatiseerde en compliant No Risk-uitvraag dan ook een logische toevoeging hierop.“

 

Over Parnassia Groep

 

Ruim 10.000 collega’s van Parnassia Groep zet zich met hart en ziel in om hulp te bieden aan mensen met psychische problematiek. Met de patiënt kijken wij welke hulp noodzakelijk is, de eigen kracht van de patiënt en welke specifieke bijdrage wij kunnen leveren. We bieden onze hulp zo vroeg en dichtbij, zo licht en kort als mogelijk. Waar nodig intensiever, zwaarder en langduriger. Zodat zij zelf en in balans met hun omgeving vorm kunnen geven aan hun leven, niet meer of zo min mogelijk belemmerd door psychische problemen.

Voor meer informatie kunt u bellen met Empirion telefoon 073-6159950

Mijn gezondheid, mijn dossier!

“Een toekomst waarin medewerkers zelf de zeggenschap hebben over het eigen gezondheidsdossier, zelf bepalen wie waar toegang toe heeft, is niet ondenkbaar, eerder waarschijnlijk”. Technologie maakt het mogelijk de regie over de eigen gezondheid te nemen, bijvoorbeeld in het kader van inzetbaarheid.” Dat is de stellige mening van Roel van der Sanden, director Quality & Development van Empirion. De SaaS-leverancier lanceerde dit najaar DialoogXpert, een online platform voor samenwerking en informatie-uitwisseling rond privacygevoelige gegevens.

 

Meepraten over en actief deelnemen aan de eigen re-integratie en inzetbaarheid

 

Gezondheidsmanagement en vraagstukken rond inzetbaarheid gaan gepaard met de uitwisseling van en communicatie over privacygevoelige informatie. Vanuit werkgevers ziet Empirion steeds vaker de behoefte om medewerkers én interventionisten meer te betrekken bij de eigen inzetbaarheid. Maar hoe kun je veilig en gemakkelijk met elkaar communiceren?

 

De huidige verzuimsystemen zijn gericht op de dossieropbouw en taakbewaking. Veel communicatie gaat buiten het systeem om (bijv. via onveilige e-mails) en blijft daardoor vaak buiten het dossier. Alle communicatie via het systeem laten lopen kan weer alleen als alle betrokkenen gebruiker zijn van het systeem. Van der Sanden: “Dat werkt niet omdat dit bij de huidige systemen veel te veel ‘functioneel beheer’ met zich meebrengt. Je ziet dat mensen dan toch grijpen naar de bekende media zoals e-mail, uiteraard telefoon of soms zelfs WhatsApp. Naast de veiligheidsrisico’s die dit creëert, is het ook enorm lastig om een goed dossier op te bouwen en de participatie van medewerkers te stimuleren. Natuurlijk is het bij de Xpert Suite nu ook al mogelijk om via de Employee Self Service module (ESS) een medewerker toegang te verlenen, maar wij dachten: hoe makkelijk zou het zijn als je met een e-mail en telefoonnummer iemand kunt betrekken in het proces en vervolgens via een beveiligde berichtenbox kunt communiceren met elkaar? Ondertussen kun je eenvoudig het dossier erbij houden, documenten archiveren en goedkeuring van officiële stukken organiseren. Zo kun je medewerkers betrekken in een dialoog, maar ook externe interventionisten op een veilige manier in het proces betrekken. Ook als je ze maar incidenteel bij een dossier betrekt!

 

Met DialoogXpert wordt de Xpert Suite een volledig geïntegreerd platform voor protocol ondersteund werken, automatische dossieropbouw én beveiligde communicatie. Dit zorgt ervoor dat betrokkenen niet verleid worden om e-mail of WhatsApp te gebruiken en, waar het privacygevoelige gegevens betreft, is dat maar goed ook!” De effectiviteit van de Xpert Suite wordt met DialoogXpert zeer sterk verbeterd. Omdat het de communicatie versimpeld, verbetert en bewaart voor later, is de verwachting dat dit meer zal gaan gebeuren. En betere communicatie is de basis van een betere inzetbaarheid van medewerkers op lange termijn. Het is zelfs mogelijk om groepsgesprekken te ondersteunen, zodat diverse professionals rondom een dossier kunnen communiceren, maar je ook eenvoudig e-coaching kunt inregelen (bijv. tussen leidinggevende, HR-medewerker en bedrijfsarts of tussen psycholoog en cliënt).

 

Impact

 

De toepassingen van DialoogXpert zijn zeer uitgebreid en bieden veel mogelijkheden tot verbetering van de inzetbaarheid binnen organisaties. “Maar de mogelijkheden van deze innovatie zijn nog veel groter”, geeft Van der Sanden aan. “Je kunt DialoogXpert ook los van de Xpert Suite inzetten als een platform voor beveiligde communicatie, je kunt er documenten en mediabestanden mee uitwisselen die alleen toegankelijk zijn in de beveiligde omgeving en ook alleen toegankelijk zijn voor die personen voor wie de informatie is bedoeld. Je kunt je voorstellen dat personen die toegang hebben tot de applicaties, dus ook medewerkers, nu de beschikking krijgen over een eigen gezondheidsdossier of een dossier opbouwen waarin zij vertrouwelijke informatie bewaren en dat alleen delen met hen die ze daartoe uitnodigen. Indien je dit plaatst in de huidige context waarin arbeidsmobiliteit bijvoorbeeld een grote rol speelt dan betekent dit dat indien medewerkers van dienstbetrekking wisselen ze hun eigen (gezondheids)dossier mee kunnen nemen. Eigen regie voor zowel werkgever als werknemer wordt daarmee digitaal ondersteund! Met de nieuwe Europese privacywetgeving, die ook geldt voor Nederland en gehandhaafd wordt vanaf 2018, wordt de rol van de Betrokkene (de medewerker/cliënt in deze situatie) centraal gesteld met een grote mate van zeggenschap over de eigen persoonsgegevens. DialoogXpert geeft de medewerkers die zeggenschap!”.

 

Co-creatie en innovatie

 

Deze innovatie is samen met klanten van Empirion ontwikkeld. Het begon met het verzoek om een ‘schrijf-app’ voor cliënten in een psychologisch traject, maar Empirion zag meer mogelijkheden. Van der Sanden: “Innovatie is een creatief proces, dat volgens ons het beste middels co-creatie kan worden ingericht. We ontdekten tijdens de brainstorms, dat een dergelijk platform veel meer mogelijkheden in zich droeg dan we aanvankelijk hadden gezien. Dus zijn we het platform gaan ontwikkelen. Overigens is alles beveiligd met two-factor authentication. Dat is een van de maatregelen waarmee wij de privacy willen waarborgen. Omdat we voortdurend de markt volgen en actief naar input en inspiratie op zoek zijn bij onze klanten, ontstaan er innovaties die grote impact hebben op het werk van professionals en de wijze waarop gekeken wordt naar inzetbaarheidsvraagstukken! DialoogXpert is zo’n innovatie. Soms beginnen innovaties klein en eindigen ze groot. Dat vergt investeringen en doorzettingsvermogen, maar geeft zinvolle en vernieuwende resultaten!”

 

Beschikbaar

 

Heeft u interesse in een demonstratie van DialoogXpert of wilt u meer informatie? Neem dan contact op met Roel van der Sanden (06-13874641), Diederik Benders (06-12216257) of uw persoonlijke accountmanager. U kunt ons ook bereiken op het algemene nummer: 073-6159950.