Mijn gezondheid, mijn dossier!

“Een toekomst waarin medewerkers zelf de zeggenschap hebben over het eigen gezondheidsdossier, zelf bepalen wie waar toegang toe heeft, is niet ondenkbaar, eerder waarschijnlijk”. Technologie maakt het mogelijk de regie over de eigen gezondheid te nemen, bijvoorbeeld in het kader van inzetbaarheid.” Dat is de stellige mening van Roel van der Sanden, director Quality & Development van Empirion. De SaaS-leverancier lanceerde dit najaar DialoogXpert, een online platform voor samenwerking en informatie-uitwisseling rond privacygevoelige gegevens.

 

Meepraten over en actief deelnemen aan de eigen re-integratie en inzetbaarheid

 

Gezondheidsmanagement en vraagstukken rond inzetbaarheid gaan gepaard met de uitwisseling van en communicatie over privacygevoelige informatie. Vanuit werkgevers ziet Empirion steeds vaker de behoefte om medewerkers én interventionisten meer te betrekken bij de eigen inzetbaarheid. Maar hoe kun je veilig en gemakkelijk met elkaar communiceren?

 

De huidige verzuimsystemen zijn gericht op de dossieropbouw en taakbewaking. Veel communicatie gaat buiten het systeem om (bijv. via onveilige e-mails) en blijft daardoor vaak buiten het dossier. Alle communicatie via het systeem laten lopen kan weer alleen als alle betrokkenen gebruiker zijn van het systeem. Van der Sanden: “Dat werkt niet omdat dit bij de huidige systemen veel te veel ‘functioneel beheer’ met zich meebrengt. Je ziet dat mensen dan toch grijpen naar de bekende media zoals e-mail, uiteraard telefoon of soms zelfs WhatsApp. Naast de veiligheidsrisico’s die dit creëert, is het ook enorm lastig om een goed dossier op te bouwen en de participatie van medewerkers te stimuleren. Natuurlijk is het bij de Xpert Suite nu ook al mogelijk om via de Employee Self Service module (ESS) een medewerker toegang te verlenen, maar wij dachten: hoe makkelijk zou het zijn als je met een e-mail en telefoonnummer iemand kunt betrekken in het proces en vervolgens via een beveiligde berichtenbox kunt communiceren met elkaar? Ondertussen kun je eenvoudig het dossier erbij houden, documenten archiveren en goedkeuring van officiële stukken organiseren. Zo kun je medewerkers betrekken in een dialoog, maar ook externe interventionisten op een veilige manier in het proces betrekken. Ook als je ze maar incidenteel bij een dossier betrekt!

 

Met DialoogXpert wordt de Xpert Suite een volledig geïntegreerd platform voor protocol ondersteund werken, automatische dossieropbouw én beveiligde communicatie. Dit zorgt ervoor dat betrokkenen niet verleid worden om e-mail of WhatsApp te gebruiken en, waar het privacygevoelige gegevens betreft, is dat maar goed ook!” De effectiviteit van de Xpert Suite wordt met DialoogXpert zeer sterk verbeterd. Omdat het de communicatie versimpeld, verbetert en bewaart voor later, is de verwachting dat dit meer zal gaan gebeuren. En betere communicatie is de basis van een betere inzetbaarheid van medewerkers op lange termijn. Het is zelfs mogelijk om groepsgesprekken te ondersteunen, zodat diverse professionals rondom een dossier kunnen communiceren, maar je ook eenvoudig e-coaching kunt inregelen (bijv. tussen leidinggevende, HR-medewerker en bedrijfsarts of tussen psycholoog en cliënt).

 

Impact

 

De toepassingen van DialoogXpert zijn zeer uitgebreid en bieden veel mogelijkheden tot verbetering van de inzetbaarheid binnen organisaties. “Maar de mogelijkheden van deze innovatie zijn nog veel groter”, geeft Van der Sanden aan. “Je kunt DialoogXpert ook los van de Xpert Suite inzetten als een platform voor beveiligde communicatie, je kunt er documenten en mediabestanden mee uitwisselen die alleen toegankelijk zijn in de beveiligde omgeving en ook alleen toegankelijk zijn voor die personen voor wie de informatie is bedoeld. Je kunt je voorstellen dat personen die toegang hebben tot de applicaties, dus ook medewerkers, nu de beschikking krijgen over een eigen gezondheidsdossier of een dossier opbouwen waarin zij vertrouwelijke informatie bewaren en dat alleen delen met hen die ze daartoe uitnodigen. Indien je dit plaatst in de huidige context waarin arbeidsmobiliteit bijvoorbeeld een grote rol speelt dan betekent dit dat indien medewerkers van dienstbetrekking wisselen ze hun eigen (gezondheids)dossier mee kunnen nemen. Eigen regie voor zowel werkgever als werknemer wordt daarmee digitaal ondersteund! Met de nieuwe Europese privacywetgeving, die ook geldt voor Nederland en gehandhaafd wordt vanaf 2018, wordt de rol van de Betrokkene (de medewerker/cliënt in deze situatie) centraal gesteld met een grote mate van zeggenschap over de eigen persoonsgegevens. DialoogXpert geeft de medewerkers die zeggenschap!”.

 

Co-creatie en innovatie

 

Deze innovatie is samen met klanten van Empirion ontwikkeld. Het begon met het verzoek om een ‘schrijf-app’ voor cliënten in een psychologisch traject, maar Empirion zag meer mogelijkheden. Van der Sanden: “Innovatie is een creatief proces, dat volgens ons het beste middels co-creatie kan worden ingericht. We ontdekten tijdens de brainstorms, dat een dergelijk platform veel meer mogelijkheden in zich droeg dan we aanvankelijk hadden gezien. Dus zijn we het platform gaan ontwikkelen. Overigens is alles beveiligd met two-factor authentication. Dat is een van de maatregelen waarmee wij de privacy willen waarborgen. Omdat we voortdurend de markt volgen en actief naar input en inspiratie op zoek zijn bij onze klanten, ontstaan er innovaties die grote impact hebben op het werk van professionals en de wijze waarop gekeken wordt naar inzetbaarheidsvraagstukken! DialoogXpert is zo’n innovatie. Soms beginnen innovaties klein en eindigen ze groot. Dat vergt investeringen en doorzettingsvermogen, maar geeft zinvolle en vernieuwende resultaten!”

 

Beschikbaar

 

Heeft u interesse in een demonstratie van DialoogXpert of wilt u meer informatie? Neem dan contact op met Roel van der Sanden (06-13874641), Diederik Benders (06-12216257) of uw persoonlijke accountmanager. U kunt ons ook bereiken op het algemene nummer: 073-6159950.

Relatiedag Empirion B.V.

Beste relatie,

 

Ook dit jaar organiseren wij een inspirerende, informerende en interactieve relatiedag. Middels deze uitnodiging informeren wij u over het programma.


Datum              Dinsdag 15 november 2016

Locatie             Congres- en Vergadercentrum Domus Medica te Utrecht

Inloop               Vanaf 12.30 uur (inclusief broodje en drankje)

Starttijd            13.00 uur

Eindtijd             17.00 uur, met aansluitende netwerkborrel

 

Het programma is als volgt

 

13:00 – 13:15 uur               Welkomstwoord

13:15 – 14:00 uur               Inspiratie door Ruud Veltenaar

 

Ruud Veltenaar is filosoof, trend analist, spreker, bevliegeraar, buitengewoon hoogleraar aan de London Business School en sociaal bewogen investeerder.  Hij is een talent in het vertalen van trends en ontwikkelingen naar de impact ons leven en werk. Ruud zal u een helder en boeiend beeld van de toekomst schetsen en aangeven waarom we op een markeerpunt in onze geschiedenis staan, waarbij de relatie gelegd wordt met de toekomst van werk, Human Being Management en hoe je een 10X Factor bedrijf kunt worden en blijven. Een must voor innovatieve bedrijven met focus op de toekomst.

 

14:00 – 14:45 uur               Ervaring van de klant, door Blerim Mustafa, manager Arbodiensten & Mobility Facilicom Services Group

14:45 – 15:00 uur               Pauze

15:00 – 15:45 uur               De Xpert Suite: terugblik en toekomst, door de directie van Empirion

15:45 – 16:45 uur               Interactieve tafelsessies: inspiratie en richting voor Empirion

16:45 – 17:00 uur               Plenaire afsluiting

17:00 – 18:00 uur               Borrel en netwerken


 

Als u onze gast wilt zijn en u zich nog niet heeft aangemeld n.a.v. onze vooraankondiging, verzoeken wij u, u via onderstaande link aan te melden.

Wij nodigen u van harte uit om een geïnteresseerde relatie mee te nemen.

 

Klik hier om u aan te melden

Duurzame groei zet door

Steeds meer organisaties kiezen voor Empirion. Hierdoor heeft Empirion een omzetgroei doorgemaakt van ruim 20% in 2015 en ruim 25% in 2016 (tot op heden). Steeds meer organisaties werken met succes met de Xpert Suite, het beste gezondheidsplatform van Nederland. Inmiddels bedient Empirion een half miljoen medewerkers. De forse groei is vooral te danken aan innovatie en de betrouwbaarheid van de producten en diensten. Empirion heeft de afgelopen jaren benut om belangrijke innovaties door te voeren en voor de komende periode zullen weer veel nieuwe innovaties aan klanten beschikbaar gesteld worden.

 

Diederik Benders, directeur Sales & Operations: “We hebben fors geïnvesteerd in vernieuwing en goed geluisterd naar wat onze klanten van ons vragen. En dat blijven we doen. We geloven er in dat we klanten moeten betrekken bij wat we maken. We bouwen modules vaak via co-creatie met onze klanten. Goede ideeën worden zeer gewaardeerd. We zien dat er op dit moment veel aan de hand is in onze markt, vooral op het terrein van privacy en beveiliging wordt er steeds meer eisen gesteld en daar spelen we op in.” De afgelopen tijd is er (terecht) veel te doen geweest over de bescherming van medische gegevens. Hier wordt steeds beter op gelet en soms worden organisaties op hun vingers getikt als ze niet goed omgaan met de bescherming van gegevens van medewerkers.

 

Op zichzelf vinden wij dit een goede ontwikkeling. Het stelt organisaties wel voor grote uitdagingen. Vooral organisaties die eigen ontwikkelde systemen up to date willen houden lopen tegen problemen aan. Zij moeten bijvoorbeeld investeren in het beter beveiligen van systemen want niemand zit erop te wachten dat zij negatief in het nieuws komen omdat ze ongewild onvoldoende veilig zijn. Die investeringen zijn fors. Tegelijkertijd moet software ondersteunend zijn aan mensen in het veld. Werken met software moet ook de mensen die het gebruiken blij en vitaal maken!

 

Deze organisaties komen soms voor de moeilijke afweging te staan om het eigen systeem te vervangen. Uiteindelijk biedt een overstap naar Empirion uitkomst. Want doordat deze organisaties ervoor kiezen het gezondheidsmanagement en de verplichtingen die daarbij horen te laten ondersteunen door ons, besparen ze veel geld. Wij geloven erin dat onze software van de beste kwaliteit moet zijn en tegen de meest scherpe tarieven moet worden aangeboden. Onze software moet zo toegankelijk en betaalbaar mogelijk zijn. Bovendien kunnen klanten met al hun vragen bij ons terecht. We staat 24/7 voor onze klanten klaar. De hoge servicegraad die Empirion biedt, wordt door veel organisaties als zeer prettig beschouwd. Klanten worden snel geholpen door deskundige adviseurs. Vragen worden meestal direct afgehandeld.

 

We houden onze klanten niet alleen de service level agreement voor maar willen klanten direct helpen en adviseren.
Empirion is door haar forse groei ook voor nieuwe uitdagingen komen te staan. We hebben dertien nieuwe medewerkers aangenomen in een jaar tijd. We hebben in nieuwe mensen geïnvesteerd omdat we ondanks groei ook onze kwaliteit willen handhaven. Klanten moeten dezelfde service en aandacht blijven krijgen die ze van ons gewend zijn. En intern willen wij met hetzelfde enthousiasme aan onze dienstverlening blijven werken. Waar in 2015 de groei impact had op de interne werkdruk, merken wij dat juist in 2016 we goede controle over de groei hebben.

 

We kijken met vol vertrouwen naar de toekomst om samen met onze bestaande en nieuwe klanten te innoveren en te blijven ontwikkelen.